This is a free Purot.net wiki
  • View:

Maili ry

Maili ry

= Matkatoimistoalan työntekijöiden yhdistys 

 

-Maili on matkatoimistoalan työntekijöiden etuja valvova ja työehtoja kehittävä yhdistys. 

-Maili ry on ainoa työntekijäyhdistys, joka neuvottelee matkatoimistoalan työehtosopimuksesta. 

-Maili on valvonut työntekijöiden etuja jo vuodesta 1953. 

-Mailin ansiosta alalle on saatu esim. 

  • Palkalliset arkipyhävapaat 

  • sairausajan vapaat ja 

  • minimi -eli taulukkopalkat 

 

Lisää tietoa löytää http://www.maili.fi/  sivuilta 

Discuss & brainstorm

@mention   Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username