This is a free Purot.net wiki
  • View:

Reilun matkailijan yhdistys

RMY

Reilun matkailun yhdistyksen tavoitteena on edistää vastuullista matkailua tiedottamalla reilun matkailun periaatteista matkailijoille ja matkailualan toimijoille

 

Järjestö toimii Helsingissä

 

Jäsenet saavat tietoa yhdistyksen toiminnasta, kutsuja tilaisuuksiin ja koulutuksiin sekä mahdollisuuden osallistua nykyisten ja uusien projektien suunnitteluun ja toteutukseen. Jäsenille järjestetään kaksi jäseniltaa vuodessa

Discuss & brainstorm

@mention   Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username