This is a free Purot.net wiki
  • View:

SF-Caravan ry

SF-Caravan ry

SF-Caravan on leirintämatkailun valtakunnallinen liitto, joka toimii muiden leirintämatkailijoiden, karavaanareiden ja niiden muodostamien yhdistysten valtakunnallisena edunvalvojana. 

- 74 jäsenyhdistystä 
- kuuluakseen SF-Caravan ry:n täytyy olla jonkun jäsenyhdistyksen jäsen 
- Jäsenmaksu 41.50€/vuosi 
- Uudet jäsennumerotarrat matkailuajoneuvoon 
- Alennusta leirinnästä yli 400 jäsenetu- ja SFC-leirintäalueella 
- Ulkomaiset leirintäedut

Leirintämatkailun kehittämiseksi SF-Caravan edistää kokonaisvaltaisesti ja monipuolisesti matkailuajoneuvojen käyttömahdollisuuksia, kehittää leirintäalueita ja edistää liikenne- ja leirintäturvallisuutta sekä ympäristönsuojelua. 
Liitto tekee yhteistyötä viranomaisten, matkailuajoneuvojen valmistajien, maahantuojien, myyjien sekä matkailu että leirintäyrittäjien kanssa. (Lähde)

Discuss & brainstorm

@mention   Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username