This is a free Purot.net wiki
  • View:

Suomen Latu ry

Suomen Latu ry

Suomen latu

 

Suomen latu on yhdistys joka haluaa pitää suomalaiset liikkumassa, ja edistää urheilun tärkeyttä. Suomen latu järjestää monenlaista tapahtumaa.Pää-tarkoitus on edistää suomen liikunnallisuutta.Toimintasuunnitelmaan kuuluu monia urheilutapahtumia ympäri suomea.Koulutus on yksi yhdistystoiminnan kulmakivistä. Suomen Ladun koulutusten roolia paikallisen toiminnan edistäjänä on laajennettava ja syvennettävä. Tällä hetkellä yhdistyksille suunnatun koulutuksen kuluja on katettu osin osanottomaksuilla. suomen ladulla on toimipisteitä ympäri pohjois, sekä etelä suomea. täältä lisätietoa

Discuss & brainstorm

@mention   Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username