This is a free Purot.net wiki
  • View:

Suomen Liikematkayhdistys FBTA

Suomen Liikematkayhdistys

 

Jäsenyydestä hyötyvät yritykset ja yhteisöt, jotka haluavat parantaa matkahallintonsa ja matkustusprosessinsa laatua ja kustannustehokkuutta. Kukin jäsenyritys/-yhteisö nimeää FBTAlle yhdyshenkilön, joka vastaa matkahallinnon koordinoinnista ja kehittämisestä. Jäsenmaksu on 627 euroa vuodelta. Jäseneksi voit liittyä täyttämällä oheinen jäsenhakemus ja lähettämällä postitse tai skannattuna tai faxaamalla se allekirjoituksella varustettuna lomakkeessa olevaan osoitteeseen. 
 

 

mitä yhdistys tarjoaa? 

  • voi kehittää matka- ja kokoushallintoon liittyvää ammattitaitoa 

  • tiedon ja kokemuksen vaihto 

  • pitää huolen matkustusturvallisuudesta ja matkailupalveluiden laadusta  

  • paljon muuta lisää 

 

 

 

tiedonlähde: http://fbta.net/fi/Etusivu/ 

 

 

Discuss & brainstorm

@mention   Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username