This is a free Purot.net wiki
  • View:

Suomen luomumatkailuyhdistys ECEAT ry

ECEAT

ECEAT edistää ja kehittää ympäristövastuullista matkailua, joka tukee luomuviljelyä, luonnon- ja ympäristönsuojelua. 

Vuonna 2005 perustettu Suomen luomumatkailuyhdistys - ECEAT Suomi ry ylläpitää ja kehittää Luomua ja kestävyyttä matkailuun - hankkeen luomaa verkostoa, johon kuuluu matkailupalveluja tarjoavia: 

  • luomu- ja biodynaamisia tiloja 

  •  ympäristövastuullisia majataloja ja ekokyliä 

  • muita majoitus- ja vierailukohteita, jossa panostetaan ympäristösuojeluun ja paikalliseen kulttuuriin 

 Lisätietoa: www.eceat.fi

Discuss & brainstorm

@mention   Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username