This is a free Purot.net wiki
  • View:

Suomen Opasliitto ry

Matkailuoppaat

Suomen Opasliitto ry 

Suomen Opasliitto ry on perustettu 1974. Opasliiton jäseninä ovat opasteyhdistykset, opasliitossa ei henkilöjäseniä ole. Se on matkailuoppaiden, erikoisalojen oppaiden ja eräoppaiden ainoa valtakunnallinen liitto.  

Joka ikinen auktorisoitu matkailuopas kuuluu oman paikkakuntansa opasteyhdistykseen ja sitä kautta Suomen Opasliittoon.  

Monilla pienillä kunnilla on yhteisiä opasyhdistyksiä. Yhteensä toiminnassa on mukana noin 1750 auktorisoitua matkailuopasta 100 yhdistyksestä.  

Opasliiton toimisto sijaitsee Tampereella. 

Opasliiton tehtävänä on: 

  •  järjestää alan koulutustilaisuuksia,  

  • toimii jäsentensä yhdyssiteenä ja keskuselimenä,  

  • valvoo opaskoulutusta, 

  • myöntää auktorisoiduille oppilaille oppasmerkit, 

  • toimii matkailuoppaiden hyväksi julkaisu- ja neuvontatoiminnan, esitelmä- ja neuvontatilaisuuksien, kurssien, kokousten sekä muun vastaavan toiminnan avuulla, 

  • osallistuu kansaisväliseen yhteistyöhön ja 

  • vastaa liittoon kuuluvien oppaiden ammatillisesta edunvalvonnasta ja toimintaedellytysten kehittämisestä.

Discuss & brainstorm

@mention   Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username