This is a free Purot.net wiki
  • View:

Matkustajalaivayhdistys

SMLY

Suomen Matkustajalaivayhdistys 

 

Järjestää eri paikoista lähteviä risteilyjä: Tilausristeilyjä, reittiliikenneristeilyjä, viihderisteilyjä, saaristoristeilyjä ja henkilökuljetuksia. Niitä järjestetään monilla eri paikkakunnilla, joihin kuuluu mm. Tampere, Helsinki, Oulu, Lahti, Kuopio ja monia muita.  

Yhdistys on toiminut yli 40 vuotta, siihen kuuluu 54 varustamoa, jotka operoivat n. 150 aluksella. Alukset kuljettavat erityyppisillä matkoilla vuosittain yli 3 milj. matkustajaa.  

Yhdistys käyttää tuotemerkkinään "Kesätie on vesitie" mottoa.  

www.kesätieonvesitie.fi

Discuss & brainstorm

@mention   Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username